Finishing Touches Needles

Precision Plus 9 Magnum Needle

Finishing Touches

Finishing Touches

Precision Plus 9 Magnum Needle

£115
Precision Plus 7 Power Needle

Finishing Touches

Finishing Touches

Precision Plus 7 Power Needle

From £45
The Micro 4 Point Flat Cartridges (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro 4 Point Flat Cartridges (10)

£70 £85
The Micro Nano 2 Cartridges (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro Nano 2 Cartridges (10)

£80 £100
The Micro 3 Point Sloped cartridges (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro 3 Point Sloped cartridges (10)

£70 £85
ME Cartridges for the Micro Machine (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

ME Cartridges for the Micro Machine (10)

£35 £44
The Micro 3 Point Outline cartridges (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro 3 Point Outline cartridges (10)

£65 £75
The Micro 1 Micro Cartridge (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro 1 Micro Cartridge (10)

£60 £70
The Micro 7 Point Round Cartridges (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro 7 Point Round Cartridges (10)

£75 £95
The Micro 5 Point Magnum Cartridges (10)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro 5 Point Magnum Cartridges (10)

£80 £90
The Micro 3 Point Outline cartridges (5)
On Sale

Finishing Touches

Finishing Touches

The Micro 3 Point Outline cartridges (5)

£27.50 £37.50
Precision Plus 3 Outline Needle

Finishing Touches

Finishing Touches

Precision Plus 3 Outline Needle

From £33